Drukuj stronę

Jesteśmy Państwa ekspertem od rynku austriackiego!

Dzięki wiedzy i doświadczeniu konsultantów PAIWG, proponujemy Państwu profesjonalne wsparcie biznesu w polsko-austriackich kontaktach bilateralnych. W ramach dowolnej usługi z pakietu „4E” PAIWG gwarantuje profesjonalne osiąganie zamierzonych celów w wybranym przez Państwa obszarze ekspansji:

 • ENTRY  (analiza rynku i pierwsze kroki w eksporcie do Austrii)
 • EXHIBITION (organizacja targów i misji gospodarczych)
 • EXPORT (pomoc i pośrednictwo w handlu międzynarodowym)
 • EXPANSION (wsparcie prawno-handlowe dla firm inwestujących w Austrii)
 • Zakres usług PAIWG

  Zakres usług PAIWG

Usługa „ENTRY Austria”
 1. Analiza rynku austriackiego (wielkość rynku i trendy, analiza konkurencji, poziomu cen, kanałów dystrybucji, analizy SWOT / PEST)
 2. Opracowanie profilu partnera / odbiorcy
 3. Wybór odpowiedniej strategii internacjonalizacji
 4. Identyfikacja potencjalnych partnerów handlowych / obiorców ("skrojeni na miarę partnerzy biznesowi")
 5. Przygotowanie niemieckojęzycznej oferty i prezentacji Państwa firmy
 6. Dotarcie z Państwa ofertą do osób decyzyjnych, odpowiedzialnych za zakupy / współpracę 
 7. Przygotowanie raportu i wykazu firm zainteresowanych Państwa ofertą

Państwa zapytanie

Usługa „EXHIBITION Austria”
 1. Pomoc przy organizacji targów / misji gospodarczych na terenie Austrii
 2. Analiza targów z Państwa branży oraz doradztwo przy wyborze odpowiednich targów
 3. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do zgłoszenia uczestnictwa firmy w targach
 4. Pomoc w zakresie organizacji stoiska Państwa firmy na targach
 5. Wsparcie Państwa personelu bądź reprezentowanie Państwa firmy podczas targów
 6. Profesjonalne narzędzia do zbierania informacji o partnerach handlowych odwiedzających Państwa stoisko targowe
 7. Raport podsumowujący udział firmy zleceniodawcy w targach
 8. Follow-up po targach (nawiązanie kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą), wsparcie w procesie rozpoczęcia kooperacji
 9. Ponadto organizacja indywidualnych i grupowych misji gospodarczych (profesjonalne przygotowanie, wyjazd na misję, etap pomisyjny)

Państwa zapytanie

Usługa „EXPORT Austria”
 1. Weryfikacja kontrahentów zagranicznych (w tym analiza danych finansowych kontrahenta)
 2. Organizacja spotkań B2B z potencjalnymi partnerami handlowymi
 3. Uczestnictwo w rozmowach zleceniodawcy z kontrahentem w charakterze jego fachowego doradcy / w razie potrzeby prowadzenie rozmów w imieniu zleceniodawcy
 4. Świadczenie fachowego doradztwa na rzecz zleceniodawcy we wszelkich sprawach związanych  z pozyskaniem kontrahenta
 5. Reprezentowanie interesów zleceniodawcy na terenie Austrii
 6. Prowadzenie negocjacji  i finalizacji przeprowadzonych rozmów z kontrahentem austriackim
 7. Bieżące monitorowanie rynku dla potrzeb firmy zleceniodawcy

Państwa zapytanie

Usługa "EXPANSION Austria"
 1. Dostarczenie wszelkich informacji na temat warunków inwestowania w Austrii
 2. Pomoc przy rejestracji i organizowaniu działalności gospodarczej w Austrii dla polskich zleceniodawców
 3. Poszukiwanie lokali, magazynów i hal produkcyjnych
 4. Pozyskiwanie szczegółowych informacji w zakresie lokalnych regulacji (dot. np. standardów jakościowych itp.)
 5. Tworzenie i optymalizacja sieci dystrybucyjnych
 6. Pomoc przy ubieganiu się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej na cele ekspansyjne zleceniodawcy
 7. Doradztwo w dziedzinie wprowadzania i pozycjonowania firmy na rynku austriackim
 8. Wsparcie przy wdrażaniu konceptu marketingowego firmy zleceniodawcy na rynku austriackim
 9. Reprezentowanie interesów zleceniodawcy w kontaktach z agencjami PR
 10. Wyszukiwanie partnerów w dziedzinie pośrednictwa pracy z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań zleceniodawcy

Państwa zapytanie

EUR PLN CHARTS