Drukuj stronę

Współpraca gospodarcza Polski ze Szwajcarią

Współpraca gospodarcza Polski ze Szwajcarią
Stosunki gospodarcze między Polską i Szwajcarią rozwijają się dynamicznie. Polska jest najważniejszym kierunkiem eksportu dla Szwajcarii spośród krajów Europy Środkowej. W szczególności odnotowano wyraźny wzrost eksportu od 2004 roku, kiedy to miała miejsce akcesja Polski do Unii Europejskiej (UE). Tradycyjnie Szwajcaria ma znaczną nadwyżkę w bilansie handlowym z Polską, natomiast Polska jest największym odbiorcą szwajcarskiego kapitału w Europie Środkowej. Szwajcaria znajduje się na 13 miejscu na liście zagranicznych inwestorów w Polsce. Polska i Szwajcaria należą do tej samej grupy krajów w ramach Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego.
 
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Podczas okresu transformacji w latach 90-tych wiekszość szwajcarskiej pomocy na Wschód trafiała do Polski. Całkowite wsparcie finansowe wyniosło 264 mln franków szwajcarskich. Jako członek Unii Europejskiej Polska należy do beneficjentów szwajcarskiej pomocy finansowej, służącej zmniejszaniu różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej UE. W 2012 r. zaakceptowano kwotę 489 mln CHF na realizację ok 60 projektów. Jest to największy program współpracy dwustronnej, jaki Szwajcaria kiedykolwiek wspierała.
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, zwany Funduszami Szwajcarskimi, jest częścią programu bezzwrotnej pomocy finansowej dla rozszerzonej Unii Europejskiej. Państwami beneficjentami są Polska oraz 11 innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej w latach 2004–2007. Utworzenie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej, a na terytorium Polski – pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a regionami słabiej rozwiniętymi pod względem strukturalnym, między innymi poprzez nawiązywanie partnerstw między polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi.
Pomoc w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przyznawana jest krajowym i międzynarodowym projektom na rzecz zrównoważonego ekonomicznie i społecznie rozwoju. Wsparcie uzyskują projekty skoncentrowane  na takich zagadnieniach, jak: bezpieczeństwo i wsparcie rozwoju regionalnego, poprawa stanu środowiska i infrastruktury, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój społeczny i rozwój zasobów ludzkich.
 
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie powstała w 1998 roku. Izba jest dobrowolnym, nie dotowanym przez instytucje publiczne stowarzyszeniem według prawa polskiego. Obecnie liczy ok. 180 członków i zrzesza większość firm szwajcarskich w Polsce.
Misją Izby jest budowa sprzyjających warunków dla rozwoju polsko-szwajcarskich kontaktów gospodarczych. Celami Izby są:
  • Wspomaganie działalności biznesowej firm członkowskich (networking)
  • Reprezentowanie szwajcarskich inwestorów w Polsce i polskich w Szwajcarii
  • Promocja i wspomaganie polsko-szwajcarskich stosunków gospodarczych,
  • Wspópraca z innymi izbami bilateralnymi oraz z polskimi i szwajcarskimi organizacjami biznesowymi
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku inwestycji szwajcarskich w Polsce i polskich w Szwajcarii.
     
Dlaczego warto inwestowac w Szwajcarii?
Strategiczno-geograficzne położenie Szwajcarii jest bardzo dobre. Kraj oferuje infrastrukturę światowej klasy, a także przyjazne firmom przepisy i regulacje prawne. Rynek szwajcarski jest dobrym poligonem doświadczalnym przy wprowadzaniu nowych produktów technologicznych oraz produktów wysokiej klasy. Szwajcaria posiada wysoko wykwalifikowanych i wykształconych pracowników, którzy są niezawodni i stosunkowo elastyczni. Szwajcaria cieszy się również najwyższymi wydatkami na branżę informatyczną per capita na świecie, a także jest jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie krajów w dziedzinie badań i rozwoju. Wartość jej funduszy inwestycyjnych jest najwyższa w Europie.
Szwajcarski rząd sprzyja bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, których nie utrudnia żadnymi ograniczeniami. Rząd federalny pozwala wszystkim 26 kantonom prowadzić własną politykę promocji inwestycji zagranicznych. Wiele kantonów oferuje inwestorom zagranicznym zwolnienia od podatku i inne zachęty podatkowe. Na przykład niektóre kantony zapewniają nowym firmom zwolnienie z podatku na dziesięć lat. Ponadto wiekszosc inwestycji zagranicznych nie jest objętych żadnym nadzorem ani ograniczeniemi, za wyjątkiem inwestycji w niektórych sektorach, takich jak sektor telekomunikacyjny, bankowy i  ubezpieczeniowy, które muszą uzyskać pozwolenie organów rządowych na inwestowanie w Szwajcarii. 
 
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem eksportu do Szwajcarii, prosimy o kontakt office@paiwg.org  

EUR PLN CHARTS