Drukuj stronę

Wawel S.A. skupuje akcje austriackiej spółki Josef Manner & Comp. AG

Zarząd spółki Wawel S.A. poinformował, iż dnia 17 grudnia 2015 roku, zawarł ze spółką Zentrum Immo AG z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein umowę sprzedaży akcji spółki Josef Manner & Comp. AG z siedzibą w Wiedniu (notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Wiedniu), mocą której Wawel S.A. kupił 53.761 akcji spółki Josef Manner & Comp. AG za cenę w kwocie 2.688.050,00 EUR, stanowiących 2,84% kapitału zakładowego spółki Josef Manner & Comp. AG. Wraz z uprzednio posiadanymi przez Wawel S.A. akcjami spółki Josef Manner & Comp. AG, zaangażowanie polskiej spółki zwiększy się do 107.755 akcji reprezentujących 5,70% kapitału zakładowego.

Zarząd krakowskiej firmy traktuje zakup przedmiotowych akcji jako inwestycję długoterminową i w najbliższym czasie zamierza podjąć działania, mogące skutkować zwiększeniem zaangażowania w spółkę Josef Manner & Comp. AG.
Josef Manner & Comp. AG jest podmiotem działającym w branży cukierniczej, którego akcje notowane są na giełdzie papierów wartościowych w Wiedniu. Spółka ta powstała w 1890 roku i zajmuje się produkcją szerokiej gamy produktów cukierniczych, takich jak w szczególności wafle, wyroby czekoladowe i cukierki.


EUR PLN CHARTS