Drukuj stronę

Vamed chce budować w Porębie luksusowy kompleks Spa & Wellness

Przedstawiciele firmy Vamed spotkali się w Urzędzie Miejskim w Pszczynie z radnymi i burmistrzem, by przedstawić koncepcję budowy hotelu i spa.

- Spotkanie, które dzisiaj się odbywa jest kontynuacją moich wcześniejszych rozmów z firmą zajmująca się konsultingiem i kojarzeniem podmiotów gospodarczych sektora prywatnego z sektorem publicznym. Kilkanaście miesięcy temu po raz pierwszy mieliśmy okazję się spotkać. W międzyczasie odbyło się pięć kolejnych spotkań. Ostatnie było związane z wyjazdem do Austrii, gdzie z kilkoma radnymi oglądaliśmy podobne obiekty, które firma Vamed prowadzi na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego - mówi burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol.

Inwestycja miałaby powstać na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Firma Vamed szacuje, że pochłonie ona ok. 50 mln euro. To jej zadaniem będzie sfinansowanie inwestycji, w tym pozyskanie dofinansowania zewnętrznego, np. z funduszy Unii Europejskiej (potrzebne jest ok. 50% dofinansowania). Po wybudowaniu obiektu firma zarządzałaby nim przez 25-30 lat.

- W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, zgodnie z obowiązującym prawem, wkładem gminy do inwestycji byłyby teren o łącznej powierzchni ok. 10 ha. Mówimy o działce położonej za byłą dyskoteką Weekend w Porębie. Działka graniczy z jeziorem łąckim. Jest to teren częściowo już dzisiaj w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod działalność gospodarczą.  Reszta, ok. 4-5 ha, to tereny rolne, które wydzierżawiamy obecnie pod działalność rolniczą - wyjaśnia burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol.

Dlaczego gmina Pszczyna? Przedstawiciele firmy Vamed mówią o „pozytywnym środowisku dla realizacji inwestycji infrastrukturalnej". - Gmina Pszczyna inwestuje w turystkę. To piękne miejsce. Nasze przedsięwzięcie ma być korzystne dla obu stron - mówi Thomas Schantl, dyrektor ds. Rozwoju Polska i Kraje Nadbałtyckie w firmie Vamed.

Również burmistrz Pszczyny widzi w tej inwestycji szansę. - Inwestycja będzie miała wymiar ponadregionalny i będzie oddziaływać nie tylko na sąsiednie województwa, ale także na Czechy i Słowację – dodaje.

Do realizacji droga jest jednak daleka. Na razie została przeprowadzona wstępna analiza przedsięwzięcia. Konieczne jest studium wykonalności. Potrzebne będą też odwierty geotermalne, które potwierdziłyby istnienie źródeł wód termalnych w tym rejonie.


EUR PLN CHARTS