Drukuj stronę

Spotkanie informacyjne "Polskie firmy w Austrii"

Hotel SAVOYEN, Wiedeń

W dniu 2 grudnia 2010 r. w hotelu SAVOYEN w Wiedniu odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli polskich firm, którego organizatorami byli: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie Polskiej w Wiedniu, Austriacka Izba Gospodarcza (WKO) oraz Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”. Moderację spotkania prowadziła dr Liliana Niesielska.

W oficjalnej części tego spotkania wystąpił dr Marek Kudla, I Sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Wiedniu, który powitał wszystkich zgromadzonych gości i uczestników spotkania, a następnie przedstawił najnowszą publikację Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji pt. „Kraje związkowe w Austrii. Informator dla polskich przedsiębiorców”.

Kolejnym występującym tego wieczoru był mgr Andrzej Lech, prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”, który po swoim przemówieniu  zaprezentował broszurę informacyjną „Forum Polonii”, dotyczącą polonijnych firm w Austrii. Następnie poprosił on o zabranie głosu Tomasza Kornickiego, właściciela firmy „T. Kornicki Dienstleistungen in EDV & IT”, który opowiedział historię początków działalności swojej firmy powstałej w Wiedniu w 1984 roku. Firma ta, mimo tego, że zatrudnia tylko dwóch pracowników osiąga coraz większe sukcesy w branży usług EDV & IT. Wystąpienie pana Kornickiego odbyło się w ramach tzw. przykładu Best Practice.

W kolejnej części spotkania głos zabrali specjaliści z Austriackiej Izby Gospodarczej, którzy przedstawili praktyczne informacje oraz adresy i numery telefonów, będące pomocne wszystkim tym, którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą w Austrii, jak i tym, którzy taką działalność niedawno rozpoczęli.

Dla wielu zebranych osób ważnym punktem tego spotkania były informacje prawne na temat otwarcia przez Austrię z dniem 1.05.2011 rynku pracy dla Polaków zamierzających podjąć pracę w Austrii. Informacje te były również interesujące dla przedsiębiorców zamierzających zatrudniać obywateli polskich, ponieważ nie będą oni już musieli zwracać się z wnioskiem do austriackiego AMS-u o pozwolenie na pracę dla tych pracowników. Z punktu widzenia prawa pracy polscy pracownicy zostaną zrównani z austriackimi pracownikami. Z powodu różnego poziomu wynagrodzeń w Polsce i w Austrii budzący obawy dumping płacowy i socjalny ma zostać zablokowany. Austriacy przygotowali już odpowiednie projekty ustaw w tej sprawie.

Po oficjalnej części spotkania specjaliści Austriackiej Izby Gospodarczej udzielali odpowiedzi na indywidualne zapytania zainteresowanych przedsiębiorców, także w języku polskim. Spotkanie to było też doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów, nie tylko z polskimi, ale również z austriackimi przedsiębiorcami.


EUR PLN CHARTS