Drukuj stronę

Barbara Kamińska-Szuba, Prezes PAIWG na 13. Konferencji ESM Polska w MSWiA

17 listopada br. Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce zorganizował trzynastą konferencję Krajowej Sieci Migracyjnej pt.: „Potencjalne kierunki napływu imigrantów – Azja Centralna”. Głównym celem konferencji była próba oceny skutków i uwarunkowań potencjalnego nowego napływu imigrantów do Polski z krajów regionu Azji Centralnej. Konferencja odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie Prezes PAIWG, Barbara Kamińska-Szuba przedstawiła problematykę i założenia austriackiej polityki emigracyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją PAIWG przygotowaną na konferencję.

 

Konferencję otworzyła Pani Minister Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wspominała ona m.in., iż Polska dostrzega ogromny potencjał w regionie Azji Centralnej. Jednym z przykładów na współpracę miedzy Polską a państwami regionu może być Kazachstan. We wrześniu tego roku Prezydent Polski odbył wizytę do Kazachstanu, której celem było pobudzenie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Kazachstanem. Podczas wizyty zostały podpisane umowy o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska oraz o współpracy gospodarczej. Trzeba również podkreślić, że jako członek UE, Polska stara się aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju unijnych inicjatywach na rzecz regionu. Należy także wspomnieć, że obecnie Polska, jak wiele państw Europy odczuwa deficyt pracowników. Jednym z wyzwań dla polityki migracyjnej jest korelacja czynnika ekonomicznego z bezpieczeństwem.

 

Następnie wykład inaugurujący na temat przyczyn migracji społeczeństw Azji Centralnej wygłosił dr hab. Piotr Załęski, kierownik Studiów Euroazjatyckich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Pierwsza część konferencji pt. „Podejście do migracji pracowniczych w poszczególnych państwach regionu” obejmowała panel dyskusyjny, który skupił się na państwach regionu Azji Centralnej i ich rynkach pracy. W pierwszym panelu wzięli udział następujący eksperci: Bakhrom Babaev – ambasador Uzbekistanu w Polsce, Margulan Baimukhan – ambasador Kazachstanu w Polsce, Dragan Aleksoski – szef przedstawicielstwa Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) w Tadżykistanie, Arnault Prêtet – Kierownik projektu, Region Euroazji, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Radim Zak - Dyrektor Regionalny na Europę Wschodnią i Azję Centralną, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD). Moderatorem tego panelu była Anna Maria Dyner, kierownik programu Europa Wschodnia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM).

 

Podczas tego panelu poruszanych było wiele ważnych kwestii. Usłyszeliśmy jak kształtują się polityki migracyjne poszczególnych państw regionu, jak rozwija się współpraca między Polską, UE a poszczególnymi państwami Azji Centralnej. Dowiedzieliśmy się również interesujących informacji o projektach prowadzonych przez poszczególne organizacje: przez IOM w Tadżykistanie, o Euroasia Competitiveness Programme (OECD) oraz o Procesie Praskim.  

 

W drugim panelu „Możliwości absorpcji pracowników spoza Europy przez polski rynek pracy a doświadczenia innych państw” wzięli udział następujący eksperci: Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor, Ośrodek Badań nad Migracjami, dr Paweł Strzelecki, ekspert ekonomiczny, Narodowy Bank Polski, Departament Analiz Ekonomicznych, Magdalena Sweklej, Zastępca dyrektora, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dorota Szałtys, Zastępca dyrektora, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Główny Urząd Statystyczny, Barbara Kamińska-Szuba, Prezes, Polsko-Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej. Moderatorem powyższego panelu był prof. Andrzej Wierzbicki z Instytutu Nauk Politycznych UW.

 

Zastanawialiśmy się czy imigranci na polskim rynku pracy są koniecznością, szansą czy wyzwaniem. Uzyskaliśmy także szczegółowe dane statystyczne dotyczące  imigrantów z Azji Centralnej w Polsce. Rozważaliśmy zagadnienie atrakacyjności Polski dla imigrantów z regionu Azji Centralnej oraz nastawienia Polaków do cudzoziemców z ww. obszaru. Następnie przedstawiana była problematyka potencjału migracyjnego krajów europejskich oraz Azji Centralnej. Na koniec tej części zaprezentowano austriacką politykę migracyjną oraz dobre praktyki w tej kwestii, które można przenieść na polski rynek pracy.

 

Konferencja przyczyniła się do zwiększenia poziomu informacji na temat Azji Centralnej. Pozwoliła również wyciągnąć wnioski co do skuteczności polityk migracyjnych w państwach regionu. Każdy z nas może sobie odpowiedzieć na pytanie czy Azja Centralna jest właściwym kierunkiem poszukiwania deficytowych pracowników przez polski rynek pracy.

 


EUR PLN CHARTS