Drukuj stronę

Polska firma SUPERSNOW zainwestowała w oddział w Austrii

Oddział Supersnow w Roppen w pierwszej kolejności będzie centrum serwisowym. Kompleksowa całodobowa pomoc techniczna zagwarantuje klientom szybką reakcję na zgłoszoną awarię. W ofercie pojawią się 4 podstawowe filary serwisowe Supersnow:
- kontakt telefoniczny z technikiem - snowline 24
- dojazd do klienta, stwierdzenie i usunięcie awarii
- zdalny monitoring pracy urządzeń i systemów
- serwis okresowy urządzeń i systemów
Roppen będzie również centrum dystrybucyjnym, magazynowym oraz punktem w sieci infrastruktury logistycznej. Skróci to drogę i czas realizacji dostaw produktów oraz podzespołów do państw Europy Zachodniej - w przypadku branży naśnieżania jest to szczególnie istotne. Za sprawne funkcjonowanie oddziału Supersnow w Roppen odpowiedzialny będzie Arkadiusz Budas.

EUR PLN CHARTS