Drukuj stronę

MALCHEM sp. z o.o.

Firma MALCHEM powstała w 1981 roku. Lata doświadczeń ugruntowały naszą pozycję na rynku krajowym jako producenta najwyższej jakości powłok antykorozyjnych. Obecnie podstawę działalności stanowi produkcja specjalistycznych farb antykorozyjnych i wysokogatunkowych emalii nawierzchniowych na potrzeby budownictwa i przemysłu konstrukcyjnego. Nasze produkty od lat znajdują swoje zastosowanie w przemyśle chemicznym, górniczym, okrętownictwie, transporcie lądowym, energetyce oraz gospodarce komunalnej. Nasza najnowsza oferta kierowana jest również do branży hydrotechnicznej.

Oferta firmy MALCHEM obejmuje ekonomiczne, trwale i niezawodne powłoki do ochrony konstrukcji stalowych i betonowych. Charakteryzują się one wysokim stopniem zabezpieczenia przed oddziaływaniem korozji, skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, obciążeń chemicznych, a także odpornością na mechaniczne oddziaływanie. Powłoki te, z powodzeniem są stosowane na różnego rodzaju obiektach przemysłowych, infrastrukturalnych, elektrowniach, instalacjach petrochemicznych oraz wielu innych konstrukcjach. Wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom, MALCHEM dostarcza technologię przeznaczoną do stosowania na obiektach mostowych zarówno istniejących, jak i nowo wznoszonych, obejmującą farby wysokocynowe, pigmentowane płatkami barierowymi czy wysokiej jakości emalie poliuretanowe odporne na długotrwałe oddziaływanie UV. Obecnie nasza oferta obejmuje następujące wyroby lakiernicze do zastosowań profesjonalnych:

• farby alkidowe szybkoschnące
• farby poliwinylowe ogólnego stosowania i poliwinylowe chemoodporne
• gruntoemalie epoksydowe grubo powłokowe w wersji letniej i zimowej
• farby epoksydowe do ochrony czasowej (tzw. shop primer)
• farby epoksydowe na gorzej oczyszczone podłoża z pigmentami antykorozyjnymi
• farby epoksydowe do gruntowania z pigmentem płatkowym na szczególnie agresywne środowiska
• farby epoksydowe barierowe
• farby zbiornikowe
• farby epoksydowe wysokocynkowe
• farba epoksydowe modyfikowane do zabezpieczania konstrukcji eksploatowanych pod
ziemią lub pod wodą
• emalie akrylowe, poliwinylowe i poliuretanowe w pełnej kolorystyce i kilku klasach połysku
• farby silikonowe do +600 0C
• farby krzemianowo-cynkowe do +500 0C
• farby silikatowe na podłoża betonowe
• farby antystatyczne do zbiorników i na posadzki (badania w trakcie)
 

Poszukujemy dystrybutora dla naszych produktów w Austrii, jak również bezpośrednich odbiorców naszych produktów (np. firmy malarskie, firmy z branży konstrukcji stalowych).


Kontakt:

MALCHEM sp. z o.o. 
Sułkowice 4
05-650 Chynów
Tel.: +48 48 661 43 30
Fax: +48 48 661 45 72

 


EUR PLN CHARTS