Drukuj stronę

Eksport do Austrii rośnie o 16,5% w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2017

Według wstępnych danych GUS, w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2017 roku wciąż notowaliśmy dynamiczny wzrost polskich obrotów towarowych – wartość eksportu wyniosła ponad 131,4 mld EUR, czyli była wyższa o 9,5 proc. niż w analogicznym okresie ub. r., zaś wartość importu wyniosła blisko 130,5 mld EUR, tj. wzrost o 11,4 proc. wobec poziomu sprzed roku. Pomimo wyprzedzenia importowego względem eksportu nadal utrzymaliśmy nadwyżkę obrotów towarowych, która w okresie styczeń-sierpień br. wyniosła blisko 0,9 mld EUR. 

Inaczej niż w poprzednim roku, po ośmiu miesiącach 2017 roku odnotowano szybszy niż przeciętnie wzrost eksportu do państw słabiej rozwiniętych i rozwijających się, tj. wzrost o 10,8 proc. Z kolei polski eksport na rynki państw rozwiniętych wzrósł w tym czasie o 9,3 proc. 

Eksport do UE zwiększył się o 8,7 proc. (do 104,3 mld EUR), w tym do Niemiec o 9,3 proc., Czech o 4,9 proc., Wielkiej Brytanii o 5,9 proc., Francji o 6,5 proc., Włoch o 12,3 proc. oraz Niderlandów o 12 proc. Warto zaznaczyć, że pośród państw unijnych aż do czternastu z nich odnotowano dwucyfrowy wzrost sprzedaży polskich towarów, w tym najszybszy do Austrii o 16,5 proc., Rumunii i Słowenii po 14,6 proc. oraz Chorwacji o 14,2 proc. Z kolei import z UE wzrósł o 7,8 proc., w tym z Niemiec o 8,5 proc.

Dynamicznie po ośmiu miesiącach br. zwiększały się obroty z pozostałymi krajami rozwiniętymi gospodarczo (spoza UE), tj. wywóz wzrósł o 15,8 proc. (do ponad 9 mld EUR), a przywóz o 22,5 proc. (do ok. 9,8 mld EUR). W przypadku eksportu nadal dynamicznie rosła sprzedaż do Stanów Zjednoczonych (wzrost o 28,3 proc.), Szwajcarii (o 13,2 proc.), Australii (o 48,4 proc.) oraz Republiki Południowej Afryki (o ok. 18 proc.). W rezultacie ta grupa krajów jeszcze bardziej umocniła swoją pozycję w naszym łącznym eksporcie w okresie styczeń-sierpień br. (udział zwiększył się o 0,4 pkt. proc., do 7 proc.). 

Wysoki wzrost został utrzymany w obrotach z WNP. Eksport do tej grupy krajów zwiększył się o ok. 25 proc. (do 8,2 mld EUR), w tym do Rosji o ok. 20,6 proc., na Ukrainę o ok. 36 proc. oraz na Białoruś o ok. 9,5 proc. Zaowocowało to zwiększeniem udziału WNP w całkowitym polskim eksporcie o 0,8 pkt. proc., do 6,3 proc. Import z WNP wzrósł z kolei o 26,4 proc. (do prawie 11 mld EUR), w tym z Rosji o 26,1 proc. i z Ukrainy o 23,8 proc. 

Niekorzystnie natomiast kształtowała się wymiana z pozostałymi rynkami słabiej rozwiniętymi (spoza WNP), gdzie eksport zwiększył się zaledwie o 1,1 proc. (do ok. 9,7 mld EUR), a import aż o 13 proc. (do prawie 31,7 mld EUR). Za takie wyniki eksportu w szczególności odpowiadał wolny wzrost sprzedaży do Turcji (o 3 proc.) oraz spadki eksportu m.in. do Arabii Saudyjskiej (o 2 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ok. 20 proc.) czy Singapuru (o ok. 60 proc.). Z drugiej strony w analizowanym okresie dynamicznie rósł eksport do Chin (o 18,6 proc.), Serbii (o 14 proc.), Indii (o 11,3 proc.), Meksyku (o 22,9 proc.) oraz Republiki Korei (o ok. 19,8 proc.). 

W przekroju towarowym najszybciej rósł wywóz produktów metalurgicznych (o 15,7 proc.), artykułów rolno-spożywczych (o 11,2 proc.) i wyrobów chemicznych (o 11 proc.). Z kolei sprzedaż dominujących w naszych obrotach towarowych wyrobów elektromaszynowych zwiększyła się o 7,4 proc.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju


EUR PLN CHARTS